Om verksamheten

Åldrar: 7–20

Ungdomsstödjare är socionomer som arbetar med uppsökande arbete i ungdomsmiljöer där vuxennärvaron är låg och de arbetar på uppdrag av socialtjänsten. Ungdomsstödjarna möter ungdomar på de ungas villkor i miljöer där ungdomarna spontant befinner sig. Ungdomsstödjarna vill vara en positiv och tydlig vuxenkontakt och skapa goda relationer. Målet är att skapa en tryggare tillvaro under kvällstid för de unga och de kan också initiera spontanaktiviteter. De har ett nära samarbete med kommunens skolor, fritidsgårdar och poliskontor.