Tal och språk

Om verksamheten

Åldrar: 6–16

Kommunen har en integrerad språkförskola som vänder sig till barn 2-6 år. Språkoteket har talpedagog och specialpedagog, de arbetar med lärare och enskilda elever genom handledning och konsultationer. Skoldatateket har två speciallärare som arbetar med tekniska hjälpmedel för att kunna handleda och utbilda personal, föräldrar och barn.