Resursteamet

Om verksamheten

Åldrar: 0–18

Resursteamet är utbildningskontorets övergripande enhet för konsultativt och förebyggande stöd till personal inom förskola och skola.

Resursteamet verkar för att barn och ungdomar i Upplands-Bro kommun får det stöd och den hjälp de behöver och har rätt till. Resursteamet är ett stöd till de verksamheter inom utbildningskontoret som arbetar med barns och ungdomars utveckling, utbildning och omsorg, så att förutsättningar skapas för uppfyllelse av målen inom förskola och skola.

Verksamheten omfattar chef med ett flertal övergripande uppdrag, skolhälsovårdspersonal, psykolog, talpedagog, specialpedagog, kurator samt kvalificerad utredare för särskilt stöd. Samverkan ser med BVC och BUP.