Mödrahälsovård

Om verksamheten

Åldrar: 0–0

Mödravårdens barnmorskor hjälper till med hälsovård och kontroller under graviditeten och under första tiden efter att barnet är fött. Mödravården ger preventivmedelsrådgivning och tar gynekologiska cellprover. Under graviditeten erbjuder mödrahälsovården föräldragrupper. Det sker oftast i smågrupper och ibland i form av föreläsningar med fler åhörare.