Föräldrastöd

Om verksamheten

Åldrar: 0–18

Solängen är en del av Stöd- och behandlingsenheten och riktar sig till barn, ungdomar och deras familjer som behöver hjälp med att lösa olika svårigheter och kriser.

Samverkan med exempelvis hemmet, fritiden, skolan, BUP, sjukvården är centralt. Solängen har god lokalkännedom samt ett upparbetat kontaktnät i kommunen.

Personalgruppen består av familjebehandlare med gedigen utbildning och lång erfarenhet av arbete med barn och familjer. Familjearbetet på Solängen bottnar i en system- och anknytningsteorisk grundsyn.

Solängen erbjuder en rad olika insatser, dels som service utan beslut om bistånd (det öppna föräldrastödet) och dels som bistånd efter utredning om behov och beslut enligt socialtjänstlagen Sol 4 Kap 1§.

Ring till socialtjänsten i Upplands-Bro kommun, via växeln, för ansökan om bistånd/ familjebehandling om du upplever allvarlig oro och stora bekymmer. En utredning görs efter din ansökan om stöd. Och beslut fattas på barn- och ungdomsenheten innan insatsen kan komma igång.

Det öppna föräldrastödet innebär att föräldrar kan vända sig direkt till Solängen för stöd i sitt föräldraskap upp till fem samtal. Alla frågor kring föräldraskap och relationer i familjen är välkomna. Ring till kommunens växel och fråga efter ”Solängens föräldrastöd”. Du får prata direkt med en familjebehandlare. Föräldrastödet omfattas av sekretess och det förs inga journaler. Samtalen förs utifrån ett barnperspektiv.