Familjecentralsliknade verksamhet

Om verksamheten

Åldrar: 0–6

 

En familjecentralsliknade verksamhet är en mötesplats för föräldrar med barn. På familjecentralen finns flera olika verksamheter samlade under samma tak: barnmorskemottagning, barnavårdscentral, öppen förskola och en del av socialkontorets förebyggande verksamhet. På verksamheten samarbetar flera olika yrkeskategorier: barnmorska, BVC-sjuksköterska, förskolepedagog, familjebehandlare och psykolog. Familjecentralen erbjuder förutom sedvanlig mödra- och barnhälsovård ett brett utbud av kurser och gruppaktiviteter för gravida och för föräldrar med barn upp till skolåldern. Stödsamtal erbjuds enskilt, i par eller träffar med föräldrar och deras sociala nätverk.