Brottsförebyggande rådet

Om verksamheten

Åldrar: 0–0

Brottsförebyggande rådet leder och samordnar kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Målet är att skapa ett tryggare samhälle med en minskad brottslighet. BRÅ ska inspirera och utveckla former för ett bra och aktivt samarbete mellan alla dem som arbetar brottsförebyggande i Upplands-Bro kommun.